Client Login
Home Product Training Images Contacts

 

راه حل هایی برای جلوگیری از تمرین زدگی

وقتی صحبت از تمرین زدگی باشد ، ما ترجیح می دهیم روی مسئله استراحت تمرکز کنیم ، نه مسئله تمرین . به این دلیل که برای اغلب بدنسازان ، مشکل شدت یا حجم تمرین خیلی زیاد نیست .

در عوض مقصر اصلی که باعث عدم رشد می شود تقریباً در اغلب مواردعدم استراحت کافی بین جلسات تمرین است . نیاز است فاصله زمانی مناسب را بین جلسات تمرین خود در نظر بگیرید برای اینکه از رشد و ریکاوری کامل اطمینان یابید ، پیش از اینکه دوباره با آهن سخت دست و پنجه نرم کنید .

راه حل هایی برای جلوگیری از تمرین زدگی وجود دارد تا دچار آن نشوید . بین جلسات تمرین اغلب بخش های بدن حداقل ۷۲ ساعت فاصله در نظر بگیرید ( بجز شکم و ساق ) مثلاً اگر پشت بازوی خود را روز شنبه تمرین می دهید ، حداقل تا روز سه شنبه نباید روی آن کار کنید .

از اجرای اسکوات و ددلیفت در روزهای متوالی خوداری کنید . سعی کنید بین جلسات انجام این دو حرکت هم ۷۲ ساعت فاصله وجود داشته باشد

نسبت به فشار وارد شده بر عضلات جانبی شما که در حرکات ترکیبی تحت فشار قرار می گیرند هم مراقب باشید و برنامه تمرینی خود را متناسب با آن طراحی کنید . برای مثال ، دلتوئید جلویی در طول حرکات سینه هم تحت فشار قرار می گیرد ، بنابر این از تمرین سرشانه و سینه نیز در روزهای متوالی خوداری کنید . و بین جلسات تمرین آنها ۴۸ ساعت فاصله در نظر بگیرید یا اینکه هر دو را در یک جلسه تمرین دهید ، که در این صورت به موازات هم می توانند ریکاوری شوند

تمرین هوازی می تواند انرژی لازم برای ریکاوری شما را تخلیه کند . بنابراین از تمرینات هوازی که فشار زیادی روی پاها وارد می کند ، پیش از روز تمرین پا خودداری کنید .

بین یک یا دو روز تمرین، یک روز را به استراحت بپردازید . از تقسیم بندی یک روز تمرین ، یک روز استراحت یا دو روز تمرین و یک روز استراحت استفاده کنید و به یاد داشته باشید که با بیش از حد تمرین کردن به رشد بالایی نمی رسید

 

 

HomemassageServicesSolutionsContactsvfax.ir   © 2007 • Privacy Policy