Client Login
Home Product Training Images Contacts

 

چرا حرکات کششی باید انجام داد.؟

1. به افزایش سطح انرژی کمک خواهد کرد.
2. کمک به افزایش انعطاف پذیری بدن.
3. هر گونه درد را آرام می کند.
4. به حرکت مفصل در محدوده بهتر(بیشتر) کمک می کند.
5. کمک خواهد کرد که آرامش را بدست اورید و تنش ها را رها کنید.
6. برای گردش بهتر خون مناسب است.
7. بهبود توده عضلات.
8. افزایش استقرار بهتر.

توصیه می شود از حرکات کششی برای سرد کردن بدن بعد از تمرین استفاده شود

 

 


 

 

 

 

 

HomemassageServicesSolutionsContactsavaphone.Com © 2007 • Privacy Policy