Client Login
Home Product Training Images Contacts

 

 

 

اصول ساختن عضلات شکم

برای داشتن عضلات شکم زیبا و شش تیکه به نظر بنده رعایت نکاتی که ذکر می کنم الزامیست و دوستان عزیز و ورزشکار باید به این نکات توجه داشته باشند.

1-هرگز تکرار های سریع اجرا نکنید. تکرار های آرام تنها برای ساختن عضلات شکم هستند . با کنترل کردن تکرار ها فشار را معطوف به عضلات کنید

2-در هر تکرار فشاری دائم بر روی عضلات خود حفظ کنید

3-برای توسعه دادن بخش بالایی عضلات شکم،تمرین شکم روی میز شیبدار بهترین است. این تمرین کشش و انقباض خوبی به عضلات میدهد و فشاری بی وقفه بر روی شکم حفظ میکند

4-بالا کشیدن پاها در حالت آویزان بهترین حرکت برای بخش پائینی شکم است. در حرکت هیچ جایی از بدن به جایی تکیه ندارد بنا براین باید روی فرم اجرای حرکت تمکز کنید.

5-عضلات شکم را دو بار در هفته تمرین دهید و چنانچه عضلات ضعیفی در بدنتان هستند آنها را سه نوبت مورد حمله قرار دهید
 


 

 

 

 

 

HomemassageServicesSolutionsContactsavaphone.Com © 2007 • Privacy Policy